ANUL 2024

Dispoziția nr. 26 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Proiecte de decizii pentru ședința consiliului din data de 22.02.2024

Proiecte de decizii pentru ședința consiliului din data de 22.02.2024

Proiecte de decizii pentru ședința consiliului din data de 22.02.2024

Proiecte de decizii propuse de un grup de consilieri pentru ședința consiliului din data de 22.02.2024

Dispoziția nr. 14 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”                                             

Dispoziția nr. 13 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

 

                                                            ANUL 2023

Dispoziția nr. 468 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 459 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 458 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 444 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Proiecte de decizii propuse de comisia funciară pentru consiliul din data de 19.09.2023

Proiecte de decizii propuse de comisia funciară pentru consiliul din data de 19.09.2023

Proiecte de decizii propuse de comisia funciară pentru consiliul din data de 19.09.2023

Proiecte de decizii propuse de comisia funciară pentru consiliul din data de 19.09.2023

Dispoziția nr. 399 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local pentru data de 19.09.2023”

Dispoziția nr. 370 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 368 - d „Cu privire la completarea dispoziției”

Dispoziția nr. 367 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local”

Demersul unui grup de consilieri privind convocarea ședinței extraordinare a consiliului local pentru data de 09.06.2023 în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești

Proiect decizie privind modificarea deciziei

Regulamentul privind constituirea și funcționarea consiliului orașului Durlești

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTIREGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTIREGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTIREGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTIREGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTI
REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTI
REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ȘI FUNCTIONAREA
CONSILIULUI ORAȘULUI DURLEȘTI

Dispoziția Nr. 179 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local”, pentru data de 23.03.2023, ora 10:00, în incinta Casei de Cultură a  or. Durlești.

Demersul unui grup de consilieri privind convocarea ședinței extraordinare, 14.03.2023, ora 15:00 în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești.

Dispoziția Nr. 32 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local”, 21.03.2023, ora 10:00, în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești

Demersul unui grup de consilieri locali privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Durlești

                                                       ANUL 2022

Dispoziția Nr. 118-d „Cu privire la aplicarea bugetului provizoriu al or. Durlești pentru anul 20233

Proiecte de decizii

Dispoziția Nr. 116 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consilului local”

Demersul unui grup de consilieri privind convocarea ședinței extraordinare, 29.11.2022, ora 15:00 în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești.

Dispoziția Nr. 104 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Demersul unui grup de consilieri privind convocarea ședinței extraordinare, 31.10.2022, ora 10:00 în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești.

Dispoziția Nr. 81 - d „Cu privire la modificarea Dispoziției Nr. 76 - d din 09.08.2022 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a ședinței consilului local”

Demersul unui grup de consilieri privind convocarea sedinței extraordinare, 09.08.2022, ora 16:00, în incinta sălii de ședință a primăriei or. Durlești.

Dispoziția Nr. 64 - d „Cu privire la modificarea/completarea dispoziției Nr. 63 - d”

Dispoziția Nr. 63 - d „cu privire la convocarea ședinței de îndată a Consiliului local”

Proiecte de decizie

Dispoziția Nr. 59 - d ”Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului”

Dispoziția Nr. 57 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului”

Convocare ședință extraordinară

Proiect decizie  

Proiect de decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al or. Durlești

Proeicte Decizie 

Dispoziția Nr. 28 - d „Cu privire la stabilirea ordinei de zi a ședinței consiliului or. Durlești

Dispoziția Nr. 19 - d „Cu privire la abrogarea dispoziției și convocarea ședinței extraordinare a Consiliului locall”

Dispoziția Nr. 18 - d „Cu privire la convocarea ședinței de îndată a Consiliului local”

Dispoziția Nr. 11 - d „Cu rpivire la convocarea ședinței de îndată a Consiliului local”

Cererea aleșilor locali privind convocarea ședinței extraordinare a consiliului local, data de 06.01.2022, ora 15:00

Cererea aleșilor locali privind convocarea ședinței extraordinare a consiliului local, data de 03.01.2022, ora 15:00

                                                       ANUL 2021

Cererea aleșilor locali privind convocarea ședinței extraordinare a consiliului local, data de 27.12.2021, ora 15:00.

 Decizia Nr. 111-d Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al or. Durlești

Primăria Durlești, Vă prezintă Proiectul de Decizie „Cu privire la aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2022 în prima lectură” cu anexe ;  Proiectul de Decizie „Cu privire la aprobarea și aplicarea taxelor locale pentru anul 2022”, pentru consultării publice.Toate propunerile/amendamentele le expediați la adresa electronică: durlestiprimarie@gmail.com 

Decizia consiliului nr. 7.2 din 22.09.2021 cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 2/1.1 din 28.11.2019

Convocarea ședinței extraordinare nr. 7 a consiliului local

Proiect decizie privind aprobarea rezultatelor concursului desfășurat de comisia de transport rutier în trafic local

Decizia 77 - d cu privire la completarea dispoziției 73-d

Decizia 73-d cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local 

Proiect decizie pentru aprobarea planului urbanisctic zonal și în detaliu

D 69-d cu privire la convocarea consiliului local

D 67-d cu privire la convocarea consiliului local

Dp 53-d

 

26.04.2021

22.04.21

Dispozitia nr 11-d din 26.01.2021:

Proiecte de decizii pu ședința nr.6 din 22.12.2020. 

Anexa 1_6 2021 - buget 2.

Proiecte de decizii p/u ședința consiliului din data de 15.12.2020

18.09.202 Ordinea de zi.

Dispozitia 47-d

Proiecte decizii pentru consiliu din 21.02.2020.

Proiect de decizie p/u ședința consiliului din data de 27.12.2019 ora 16:00

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 02.09.2019 ora 13.00

Proiecte de decizii - suplimentar

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 23.08.2019 ora 14.00

09.07.2019

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 09.07.2019 ora 16.00

24.04.2019

Vă remit ordinea de zi p/u ședința din 24.04.2019 ora 15.00, Vă așteptăm la ședință

17.04.2019

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS că ședința consiliului or. Durlești programată pentru data de 12.04.2019 a început cu prezența a 12 consilieri și a fost întreruptă prin anunțarea unei pauze pînă la data de 16.04.2019 ora 17.00 pentru a continua examinarea ordinei de zi aprobate. La data de 16.04.2019 ședința a continuat iarăși cu prezența a 12 consilieri și a fost întreruptă prin anunțarea unei pauze pînă la data de 24.04.2019 ora 16.00, din motivul lipsei raportorului. La fel, vreau să Vă comunic că la ședința consiliului a fost aprobată ordinea de zi cu o modificare prin includerea în aceasta a chestiunei cu privire la audierea raportului Juristului Primăriei Popa Liubovi privind activitatea sa de reprezentant al Consiliului cu indicarea tuturor dosarelor la care a participat în calitate de reprezentant și rezultatele acestora : pierdut, cîștigat și în examinare precum și indicarea dosarelor în care a recunoscut acțiunea la care Consiliul este pîrît. Vă așteptăm la ședință 

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS, că la data de 09.04.2019 am recepționat de la un grup de cel puțin 1/3 de consilierii aleși o cerere de convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Durlești pentru data de 12.04.2019 ora 17.00 cu ordinea de zi conform cererii depuse (se anexează). Vă așteptăm la ședință.

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS, că la data de 05.04.2019 am recepționat de la un grup de cel puțin 1/3 de consilierii aleși o cerere de convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Durlești pentru data de 09.04.2019 ora 15.00 cu ordinea de zi conform cererii depuse (se anexează).  

19.02.2019.

Dispozitie 01-D sin 4.01.2019

20.12.2018

Proiecte pentru consultații publice 20.12.2018

Proiecte pentru consultații publice.

Proiecte pentru consultații publice.

06.12.2018