Decizia consiliului nr. 7.2 din 22.09.2021 cu privire la modificarea deciziei consiliului nr. 2/1.1 din 28.11.2019

Convocarea ședinței extraordinare nr. 7 a consiliului local

Proiect decizie privind aprobarea rezultatelor concursului desfășurat de comisia de transport rutier în trafic local

Decizia 77 - d cu privire la completarea dispoziției 73-d

Decizia 73-d cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local 

Proiect decizie pentru aprobarea planului urbanisctic zonal și în detaliu

D 69-d cu privire la convocarea consiliului local

D 67-d cu privire la convocarea consiliului local

Dp 53-d

 

26.04.2021

22.04.21

Dispozitia nr 11-d din 26.01.2021:

Proiecte de decizii pu ședința nr.6 din 22.12.2020. 

Anexa 1_6 2021 - buget 2.

Proiecte de decizii p/u ședința consiliului din data de 15.12.2020

18.09.202 Ordinea de zi.

Dispozitia 47-d

Proiecte decizii pentru consiliu din 21.02.2020.

Proiect de decizie p/u ședința consiliului din data de 27.12.2019 ora 16:00

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 02.09.2019 ora 13.00

Proiecte de decizii - suplimentar

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 23.08.2019 ora 14.00

09.07.2019

Proiecte de decizii p/u ședinîa consiliului din data de 09.07.2019 ora 16.00

24.04.2019

Vă remit ordinea de zi p/u ședința din 24.04.2019 ora 15.00, Vă așteptăm la ședință

17.04.2019

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS că ședința consiliului or. Durlești programată pentru data de 12.04.2019 a început cu prezența a 12 consilieri și a fost întreruptă prin anunțarea unei pauze pînă la data de 16.04.2019 ora 17.00 pentru a continua examinarea ordinei de zi aprobate. La data de 16.04.2019 ședința a continuat iarăși cu prezența a 12 consilieri și a fost întreruptă prin anunțarea unei pauze pînă la data de 24.04.2019 ora 16.00, din motivul lipsei raportorului. La fel, vreau să Vă comunic că la ședința consiliului a fost aprobată ordinea de zi cu o modificare prin includerea în aceasta a chestiunei cu privire la audierea raportului Juristului Primăriei Popa Liubovi privind activitatea sa de reprezentant al Consiliului cu indicarea tuturor dosarelor la care a participat în calitate de reprezentant și rezultatele acestora : pierdut, cîștigat și în examinare precum și indicarea dosarelor în care a recunoscut acțiunea la care Consiliul este pîrît. Vă așteptăm la ședință 

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS, că la data de 09.04.2019 am recepționat de la un grup de cel puțin 1/3 de consilierii aleși o cerere de convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Durlești pentru data de 12.04.2019 ora 17.00 cu ordinea de zi conform cererii depuse (se anexează). Vă așteptăm la ședință.

Prin prezenta, Vă aduc la cunoștința DVS, că la data de 05.04.2019 am recepționat de la un grup de cel puțin 1/3 de consilierii aleși o cerere de convocarea ședinței extraordinare a Consiliului or. Durlești pentru data de 09.04.2019 ora 15.00 cu ordinea de zi conform cererii depuse (se anexează).  

19.02.2019.

Dispozitie 01-D sin 4.01.2019

20.12.2018

Proiecte pentru consultații publice 20.12.2018

Proiecte pentru consultații publice.

Proiecte pentru consultații publice.

06.12.2018