Dispozitii

2024

Dispozoiția nr. 57 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutierpe unele străzi din or. Durlești”

Dispoziția nr. 42 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 34 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 26 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 22 - d „Cu privire la modificarea deciziei”

Dispoziția nr. 17 - d „Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 3a-654/22 din 20.02.2024

Dispoziția nr. 14 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Dispoziția nr. 13 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Dispoziția nr. 09 - d „Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice”

Dispoziția nr. 08 - d „Cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul primăriei or. Durlești”

Dispoziția nr. 07 - d „Cu privire la constituirea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice”

 

2023

Dispoziția nr. 470 - d „Cu privire la aplicarea bugetului provizoriu al or. Durlești pentru anul 2024”

Dispoziția nr. 468 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 455 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 458 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 452 - d „Cu privire la prelungirea termenului de suspendare a traficului rutier”

Dispoziția nr. 444 - d „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local”

Dispoziția nr. 429 - d „Cu privire la organizarea consultărilor publice privind aprobarea bugetului local al orașului Durlești”

Dispoziția nr. 418 - d „Cu privire la începerea lucrărilor de reparație a str-lei II Balcani din or. Durlești”

Dispoziția nr. 145 - dp „Cu privire la suspendarea din funcție”

Dispoziția nr. 407 - d „Cu privire la începerea lucrărilor de reparație a străzii Alexandru Marinescu din or. Durlești”

Dispoziția nr. 383 - d „Cu privire la optimizarea numărului secțiilor de votare și descrierea hotarelor secțiilor de votare”

Dispoziția nr. 409 - d „Cu privire la stabilirea localurilor de instalare a panourilor de afișaj electoral și a localurilor pentru întrunirile electorale”

Dispoziția nr. 399 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului local pentru data de 19.09.2023”

Dispoziția nr. 375 - d „Cu privire la începerea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare din strada Hotin și stradela Hotin din or. Durlesti”

Dispoziția nr. 374 - d „Cu privire la începerea lucrărilor de reparație a străzii Dumbraăvii din or. Durlești”

Dispoziția nr. 373 - d „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de Educație Timpurie din or. Durlești

Dispozoiția nr. 369 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. Podgorenilor or. Durlești”

Dispoziția nr. 366 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. Livezilor de la nr. 2 pînă la nr. 24 a or. Durleşti”

Dispoziția nr. 365 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutier din str. Plopilor or. Durlești”

Dispoziția nr. 81 - dp „Cu privire la recuperarea timpului de muncă”

Dispoziția nr. 359 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutier pe str. Cartușa și M. Costin or. Durlești”

Dispoziția nr. 337 - d „Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție”

Dispiziția nr. 300 - d „Cu privire la măsuri culturale”

2022

Dp - 177-dp „Cu privire la acordarea concediului”

Dp - 101 - d „Cu privire la suspendarea traficului rutier din cartierul str. Cartușa a or. Durlești”

Dp - 82 - d „Cu privire la modificarea Dispoziției Nr. 76-d din 09.08.2022 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Dp - 76 - d „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Dp - 56 - d „Cu privire la suspendarea procesului educațional”

Dp - 55 - d „Cu privire la suspendarea procesului educațional”

Dp - 54 - d „Cu privire la suspendarea procesului educațional”

Dp - 53 - d „Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier”

Dp - 51 - d „Cu privire la abrogarea dispoziției”

Dp - 28 - d „Cu privire la stabilirea ordinei de zi a ședinței consiliului or. Durlești”

Dp - 19 - d „Cu privire la abrogarea dispoziției și convocarea ședinței extraordinare a Consiliului locall”

Dp - 18 - d „Cu privire la convocarea ședinței de îndată a Consiliului local”

Dp - 16 - d „Cu privire la modificarea DispozițieiNr. 07 - d din 16.02.2020 „Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local”

Dp - 11 - d „Cu privire la convocarea ședinței de îndată a Consiliului local”

Dp - 07 - d Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local

Dp - 03 - d Cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspîndirii virusului COVID 19 pe teritoriul or. Durlești

Dp - 02 - d Cu privire la organizarea consultărilor publice privind modificarea Planului Urbanistic General asupra sectoarelor cadastrale 0121104 și 0121201

Dp - 01 - d Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra modificărilor Planului Urbanistic General asupra terenului cu nr. cadastral 0121117702

2021

Dp - 115 - d

Dp - 114 - d

Dp - 92 - d

Dp - 91 - d

Dp - 99 - dp

Dp - 98 - dp

Dp - 82- d

Dp - 92-dp

Dp - 75-d

Dp - 74-d

DP - 59dp

DP 57-d

DP-56-d

DP-54d

DP 51-d

Dp 47-d.

DP 43

Dp 31-d

DP 29

Dp 12-d

Dispozitia 01-d

2020

Dispozitia 90-d

Dispozitia 85-d

Dispozitia 85-d

Dispozitia 79-d

Dispozitia 77d

Dispozitia 63-d.

Dispozitia 62-d.

Dispozitia 61-d.

Dispozitia 60-d.

Dispozitia 59-d.

Dispozitia 58-d.

Dispozitia 56-d

Dispozitia 54-d.

Dispozitia 52-d.

Dispozitia 50-d

Dispozitia 47-d

Dispozitia 44-d

Dispozitia 43-d

Dispozitia 39-d

Dispozitia 38-d

Dispozitia 32-d

Dispozitia 33-d

Dispozitia 62-dp

Dispozitia 24-d.

Dispozitia 24.1-d.

Dispozitia 19-d din 20.03.2020

Dispozitia 18-d din 20.03.2020

Dispozitie 15-d din 13.03.2020

Dispozitie 13-d din 12.03.2020

Dispozitie nr. 70-d din 19.09.2019

19.09.2019: Dispozitia 68-d.

19.07.2019: Anunt consultativ

24.05.2019:

d 27 - d.

29.03.2019

D 18-d.

D 08-d.

Dispozitie Nr. 75-d din 09.10.2018 Cu privire suspendarii traficului rutier.

Dispozitie Nr. 71-d din 03.10.2018 Cu privire suspendarii traficului rutier pe str. N. Dimo, or. Durlesti.

Dispozitie Nr. 73-d din 03.10.2018 Cu privire suspendarii traficului rutier pe str. N. Dimo, or. Durlesti.

Dispoziție convocare a consiliului din 06.02.2018

Dispoziție despre sistarea activității Grădiniței nr.2 or.Durlești