Datele de contact Primăria or.Durleşti

Adresa primăriei or. Durlești:

or. Durlești, str. Alexandru cel Bun 13, MD-2003

mun. Chișinau, Republica Moldova

E-mail: durlestiprimarie@gmail.com

ANTICAMERA - BIR.13

Bucșan Nicoleta,

Program de lucru: zilnic, luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax. 58 44 78

SECRETARUL CONSILIULUI - BIR.7

Andrei Balan

Orele de primire: luni 8.00-12.00; miercuri 13.00-17.00, joi 8.00-12.00

Tel. 58 32 79

VICEPRIMARI - BIR.15

Enachi Mihail

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel: 022 58 44 79

CONTABIL ŞEF - BIR.19

Mîndru Elena

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel. 58 55 98

CONTABIL ŞEF -ADJUNCT - BIR.17

 

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel. 59 99 30

ECONOMIST - BIR.18

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel. 58 35 69

SPECIALIST ÎN RELAŢII CU PUBLICUL BIR.3

 

Orele de primire: luni-marți de la 8.00-17.00; miercuri 13.00-16.30; joi 8.00-12.00; pauză 12.00-13.00

Tel. 58 35 62

ARHITECT - BIR.5

Angela Durleştean

Orele de primire: luni 13.00-17.00; vineri 8.00-12.00, pauză 12.00-13.00

Marţi - ieşire în teren de la orele 8.00 – 16.30

Tel. 51 50 99

INGINERUL CADASTRAL - BIR.6

Colomieț Alexandru

Orele de primire: luni 13.00-17.00; miercuri 08.00-12.00, pauză 12.00-13.00

Ieşire în teren la decizia comisiei funciare a Consiliului or. Durlesti

Tel. 58 57 51

SPECIALIST ÎN AMENAJAREA TERITORIULUI- BIR.5

Golban Ivan

Tel. 58 35 69

Casapu Sergiu

Tel. 51 50 99

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

CONSULTANT JURIDIC- BIR.15

Popa Liubovi

Orele de primire: zilnic 8.00-09.00

Tel. 58-44-79

PERCEPTORII  FISCALI -  BIR.2

Natalia Cotorobai, Lepădatu Maria

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel. 51 44 99
E-mail: impozitedurlesti@mail.ru

ASISTENŢA SOCIALĂ- BIR.4

Trifan Lilia, Savin Stela, Nogai Irina

Program de lucru : luni- 14.00-17.00; marți 08.-12.00, 13.00-15.00; miercuri 14.00-17.00; joi 08.00-17.00;

vineri 08.00-12.00;  pauză 12.00-13.00

Tel. 51 48 99

ARHIVA  - BIR.11

 

Program de lucru : luni  8.00-16.00; miercuri 08.00-16.00; vineri 08.00-14.00; pauză 12.00-13.00

Tel. 58 32 90

CONTABILITATEA - BIR.16

Bucșan Elena, Reghina Negru

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel. 59 99 30

SPECIALIST ÎN  PROBLEMELE  DE  RECRUTARE  ȘI  ÎNCORPORARE - BIR.1

 

Program de lucru : luni  8.00-12.00; vineri 13.00-17.00

Tel. 58 33 58

SPECIALIST ÎN  PROBLEMELE  TINERETULUI ȘI SPORT - BIR.4

Grusovschii Dumitru

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 13.00-17.00