Comisiile de specialitate a Consiliului or.Durleşti

Conformprocesului-verbal nr.2/1 din 28.11.2019 A Consiliului or. Durleşti s-a desemnat următorii membri ai comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Durleşti

I.    Comisia economie, buget, finanţe, asistenţă socială şi administrare a patrimoniului

1.    Pasat Tamara
2.    Roşca Vladimir
3.    Anghelenici Tatiana
4.    Munteanu Anatol
5.    Buruiană Ana

II.    Comisia dezvoltare urbană şi amenajare a teritoriului

1.Garştea Vladimir
2.Nicolai Cristian
3.Cernovbrovciuc Ala
4. Nistor Nicolai
5.Iaconi Constantin

III.    Comisia Juridică, etică şi disciplină

1.Cebotari Victor
2.Onofrei Mihail
3.Olan Marcel
4.Cazacu Serghei
5.Rusu Sergiu

IV.    Comisia arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

1.Gabuja Marin
2.Samson Iurie
3.Drăguţan Sergiu
4.Cebotari Valentin
5.Oleg Popşoi

V.    Comisia Educaţie, cultură, tineret, sport, comunicare şi relaţii publice

1.Ceaicovschi Aurelia
2.Vartic Angela
3.Creangă Constantin