Adeverinte

La solicitarea cetăţenilor primăria eliberează următoarele certificate:

 • Adeverinţă despre componenţa familiei
 • Certificat despre locul de trai
 • Certificat despre lipsa datoriilor pe impozite
 • Adeverinţă nu este angajat în cîmpul muncii
 • Adeverinţă despre executarea înmormîntării
 • Certificat de intrare în posesie
 • Certificat despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol
 • Certificat despre posesia (lipsa) gospodăriei ţărăneşti

La eliberarea acestor certificate (adeverinţe) este necesar de a prezenta obligatoriu următoarele acte:

 • Buletinul de identitate
 • Tichet despre lipsa datoriilor pe impozite (se verifică de către perceptorii fiscali);

Şi în dependenţă de certificatul solicitat se mai prezintă:

 • Carnetul de muncă (în cazul lipsei carnetului de muncă – Act de la consilier ce confirmă lipsa lui);
 • Adeverinţa de deces eliberată de OSC Făleşti (Oficiul Stare Civilă);
 • Adeverinţele de naştere ale copiilor.