Cereri & informatii utile

Penrtu a depune cerere cu privire la cumpărarea-vînzarea terenului aferent imobilului ( lot de pe lîngă casa) sunt necesare următoarele acte: 

 • cererea pe numele primarului or.Durleşti în formă liberă
 • copia buletinului de identitate
 • copia actului de proprietate
 • extras de la OCT Chişinău
 • copia cărţii tehnice
 • planul geometric
 • după caz, dacă sunt coproprietari ambii să depună cereri

Penrtu a depune cerere cu privire la cumpărarea-vînzarea terenului aferent imobilului pentru pesoane juridice sunt necesare următoarele acte: 

 • cererea pe numele primarului or.Durleşti în formă liberă
 • actele pe firmă ( Certificatul de înregistrare, Extras de la Camera de licenţiere)
 • copia buletinului de identitate a directorului
 • copia actului de proprietate
 • extras de la OCT Chişinău
 • planul geometric
 • după caz, dacă sunt coproprietari ambii să depună cereri

Penrtu a depune cerere cu privire la  autentificarea dreptului de proprietate sunt necesare următoarele acte: 

 • cererea pe numele primarului or.Durleşti în formă liberă
 • copia buletinului de identitate
 • copia actului de moştinitor sau alte acte ce confirmă dreptul de  proprietate
 • extras de la OCT Chişinău
 • copia cărţii tehnice
 • planul geometric
 • după caz, dacă sunt coproprietari ambii să depună cereri

Penrtu a depune cerere cu privire la anularea dreptului de proprietate sunt necesare următoarele acte: 

 • cererea pe numele primarului or.Durleşti în formă liberă
 • copia buletinului de identitate
 • copia actului de proprietate
 • Declaraţie notarială de anularea dreptului de proprietate
 • după caz, dacă sunt coproprietari ambii să depună cereri

Penrtu a depune cerere cu privire la privatizarea terenurilor agricole sunt necesare următoarele acte: 

 • cererea pe numele primarului or.Durleşti în formă liberă
 • copia buletinului de identitate
 • copia actului de proprietate sau posesiune
 • planul geometric

Actele necesare  la cererea pentru obţinerea autorizaţiei de construire a anexei la casa de locuit.

 1. Certificat de urbanism pentru proiectare;
 2. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
 3. Actele de autentificare a dreptului de imobil(în cazul reconstruc-ţiei , modificării etc.);
 4. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial(după caz);
 5. Avizul centrului de medicină preventivă, avizul ecologic (după caz.);
 6. Proiectul de execuţie ( inclusiv costul estimativ al obiectului) elaborat,avizat ,verificat şi elaborat în modul stabilit;
 7. Autorizarea de desfiinţare (după caz.);
 8. Planul geometric(dupa caz)
 9. Copia buletinului de identitate a solicitantului  sau certifi -cat de îregistrare.
 10. Decizia  consiliului Primăriei or.Durleşti (după caz);
 11. Plan de încădrare în teritoriu;
 12. Ridicarea topografică sc.1:500(dupa caz)
 13. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(dupa caz)

Persoana  responsabilă:

 • Arhitect A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei

 • Viceprimar - I.Arsenii, tel.contact 584479
 • Secretar – A.Balan, tel.contact 583279

Actele necesare  la cererea pentru obţinerea autorizaţiei de construire  a  case  de  locuit .

 1. Certificat de urbanism pentru proiectare;
 2. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
 3. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial;(după caz.)
 4. Avizul centrului de medicină preventiv, avizul ecologic (după caz.);
 5. Proiectul de execuţie ( inclusiv costul estimativ al obiectului) elaborat,avizat ,verificat şi elaborat în modul stabilit;
 6. Act de stabilirea  hotarelor generale ale sectoarelor de teren (după caz.)
 7. Autorizarea de desfiinţare (după caz.);
 8. Planul geometric(după caz.)
 9. Copia buletinului de identitate a solicitantului  sau certificat de îregistrare.
 10. Decizia  consiliului Primăriei or.Durleşti (după caz);
 11. Plan de încădrare în teritoriu;
 12. Avizul direcţiei pompieri şi salvatori.(după caz.)
 13. Ridicarea topografică sc.1:500     (după caz.)
 14. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(după caz.)

Persoana  responsabilă:

 • Arhitect - A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei

 • Viceprimar - I. Arsenii, tel. contact 584479
 • Secretar – A. Balan, tel. contact 583279

Actele necesare  la cererea pentru obţinerea autorizaţiei de reconstruire a casei de locuit.

 1. Certificat de urbanism pentru proiectare;
 2. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
 3. Actele de autentificare a dreptului de imobil(în cazul reconstruc-ţiei , modificării etc.);
 4. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial(după caz);
 5. Avizul centrului de medicină preventivă, avizul ecologic (după caz.);
 6. Proiectul de execuţie ( inclusiv costul estimativ al obiectului) elaborat,avizat ,verificat şi elaborat în modul stabilit;
 7. Autorizarea de desfiinţare (după caz.);
 8. Planul geometric(după caz.)
 9. Copia buletinului de identitate a solicitantului  sau certifi -cat de îregistrare.
 10. Decizia  consiliului Primăriei or.Durleşti (după caz);
 11. Plan de încădrare în teritoriu;
 12. Raport de expertiză tehnică executat de expert tehnic licen -ţiat ,(str.Cosmonăuţilor,9 Inspecţia de Stat în Construcţie).
 13. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(după caz.)

Persoana  responsabilă:

 • Arhitect - A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei

 • Viceprimar - I.Arsenii, tel.contact 584479
 • Secretar – A.Balan, tel.contact 583279                                                                         

 Catre Primăria or. Durleşti
( Comisia de receptie finală)

Cerere pentru examinarea şi obţinerea în procesul-verbal de recepţie finala

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Actele  necesare anexate la cererea  pentru obţinerea certificatului de urbanism_la construcţia anexei la casă de locuit

 1. Schiţa de proiect (planul general+faţada) coordonate .
 2. Actele de  autetificare  a  dreptului deţinătorului de teren ( Contract de  vînzare  cumpărare , contract de donaţie ,  titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren,  decizia de atribuirea terenului ,, după caz”)
 3. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de imobil   (în   cazul   reconstrucţiei, modificării,etc.)
 4. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial(după caz).
 5. Copia  buletinului de   identitate   a solicitantului  sau certificat de îregistrare.
 6. Ridicarea topografică sc.1:500(după caz).
 7. Planul geometricdupă caz);
 8. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(după caz.)
 9. Decizia consiliului Primăriei or.Durleşti(după caz).

Termenul  de  executare  30  zile  de  la  depunerea  cererei

Persoana  responsabilă:

 • Arhitect - A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei:

 • Viceprimar - I.Arsenii, tel.contact 583279
 • Jurist – Popa Liubovi, tel.contact 583569
 • Secretar – A.Balan, tel.contact 583279

Actele necesare pentru anexare la cererea pentru obţinerea certificatului de urbanism la casă de locuit .

 1. Schiţa de proiect (planul general+faţada) coordonate .
 2. Actele de  autetificare  a  dreptului deţinătorului de teren
  ( Contract  de  vînzare  cumpărare , contract de donaţie ,  titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren,  decizia de atribuirea terenului.)
 3. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial(după caz)
 4. Copia  buletinului de   identitate   a solicitantului  sau certifi -cat de îregistrare.
 5. Ridicarea topografică sc.1:500(după caz.)
 6. Planul geometric  (după caz.)
 7. Act de stabilirea  hotarelor generale ale sectoarelor de teren (după caz.)
 8. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(după caz.)
 9. Geologia terenului.(după caz.)
 10. Decizia consiliului Primăriei or.Durleşti(după caz).

Termenul  de  executare  30  zile  de  la  depunerea  cererei
Persoana  responsabilă:

 • Arhitect - A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei:

 • Viceprimar - I.Arsenii, tel.contact 583279
 • Jurist – Popa Liubovi, tel.contact 583569
 • Secretar – A.Balan, tel.contact 58327

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

 

Actele  necesare anexate la cererea  pentru obţinerea certificatului de urbanism la reconstrucţia casei de locuit .

 1. Schiţa de proiect (planul general+faţada) coordonate .
 2. Actele de  autetificare  a  dreptului deţinătorului de teren ( Contract de  vînzare  cumpărare , contract de donaţie ,  titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren,  decizia de atribuirea terenului - (după caz).
 3. Actele de autentificare a dreptului deţinătorului de imobil   (în   cazul   reconstrucţiei, modificării,etc.)
 4. Acordul gestionarului ,vecinului autentificat notarial(după caz).
 5. Raport de expertiză tehnică executat de expert tehnic licenţiat , (str.Cosmonăuţilor,9 Inspecţia de Stat în Construcţie).
 6. Ridicarea topografică sc.1:500-(după caz) .
 7. Planul geometric (după caz)
 8. Extras din Registru bunurilor imobile, eliberat de OCT Chişinău( str. Ialoveni ,100/1)(după caz)
 9. Decizia consiliului Primăriei or.Durleşti(după caz).

Termenul  de  executare  30  zile  de  la  depunerea  cererei

Persoana  responsabilă:

 • Arhitect - A. Durleştean,  tel. contact 515099

Membrii comisiei:

 • Viceprimar - I.Arsenii, tel.contact 584479
 • Jurist – Popa Liubovi, tel.contact 583569
 • Secretar – A.Balan, tel.contact 583279

Lista actelor ce se depun la cererile pentru comisia amenajare

Legiferarea  Garajelor

 1. Planul geometric         
 2. Ridicarea topografică
 3. Buletinul de identitate
 4. Cererea cu privire la  legiferarea garajului
 5. Expertiza  tehnică

Anexa la bloc

 1. Cererea
 2. Sciţa  proiect
 3. Ridicarea topografică
 4. Buletinul de identitate
 5. Acordul vecinilor notarial, acordul preşedintelui CCL sau APLP
 6. La construcţia gata----
  expertiza tehnică a  Ispecţiei de Stat în Construcţii

Amenajarea şi  închiderea  rîuleţului  în colector 

 • Schiţa proiectului
 • Acordul  Centrului de Medicină Preventivă
 • Acordul   Agenţiei Ecologice
 • Planul Lotului
 • Acordul  vecinilor din preajmă
 • Buletinul de identitate
 • Cererea

Penrtu a depune cerere la comisia juridică

 • Cererea solicitantului
 • Fotocopia buletinului de identitate
 • Actele de proprietate
 • Hotărîrea judecătorească (după caz)

Actele necesare pentru instituirea tutelei

 1. Acordurile părintelui;
 2. Cererea tutorelui;
 3. Copia certificatului de naştere;
 4. Copia actului de naştere al copilului;
 5. Certificat de la şcoală sau grădiniţă;
 6. Copia extrasului al tabelului nominal al spaţiului locativ la copilului;
 7. Certificat despre componenţa familiei copilului;
 8. Copia cărţii de imobil a copilului;
 9. Certificat care confirmă absenţa tatălui sau acordul dînsului;
 10. Certificat care confirmă absenţa mamei;
 11. Copia buletinului de identitate a tuturor persoanelor vizate;
 12. Copia extrasului din tabelul nominal al spaţiului locativ al tutorelui;
 13. Certificat despre componeţa familiei tutorelui;
 14. Certificat de la locul de muncă al tutorelui,
 15. Caracteristica tutorelui de la locul de muncă;
 16. Autobiografia tutorelui;
 17. Acordul membrilor familiei tutorelui;
 18. Acordul copilului de la 10 ani;
 19. Actul de examinare a condiţiilor de trai;
 20. Certificat medical al tutorelui;
 21. Certificat medical al copilului;

Cererea se depune pe numele: Primarului Eleonora Şaran,

fiecare act să fie două exemplare şi în mape diferite,

Materialele se examinează şi se instituie tutela în termen de 30 zile de la data depunerii şi dacă sunt toate actele necesare.