Organul de tutelă curatelă

Componenţa comisiei:

  • Preşedinte – Eleonora Șaran, primarul or.Durleşti
  • Vicepreşedinte – Popușoi Liubovi, jurist al Primăriei or.Durleşti
  • Secretarul comisiei – Angela Tanas, asistent social al Primăriei or.Durleşti
  • Membru – Buimetru Carolina, asistent social al Primăriei or.Durleşti

Telefon pentru informaţie: 58 32 79; 51 48 99