Autorizatii de constructii/desfiintare

Nr. cerere Data cerere Nr. Autor Data inreg autor Data elib autor Desfiintare Adresa