Masuri privind suspendarea activitatii unor unități comerciale

Cu privire la suspendarea autorizației

pentru amplasarea și funcționarea unutăților .

comerciale și prestări servicii


 

DISPOZIŢIE   nr.128 din  30.07.2014

Cu privire la suspendarea autorizației

pentru amplasarea și funcționarea unutăților

comerciale și prestări servicii

În temeiul art.29 a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, luînd în considerație Sesizarea privind solicitarea suspendării activității nr.17105 din 30.07.2014 a Inspectoratului de Poliție Buiucani, Primarul or.Durleşti    

DISPUNE:

         1.Se suspendă autorizația pentru amplasarea și funcționarea unutăților comerciale și prestări servicii nr.634 din 12.08.2013 valabilă pînă la 12.08.2014, eliberată SRL ”Arivan – Line” pentru activitatea magazinului alimentar din str.Păcii,82, or.Durlești, pînă la înlăturarea  încălcărilor  de drept în activitatea SRL ”Arivan – Line” depistate  de către colaboratorii Serviciului Investigare a Fraudelor Economice a IP Buiucani.

         2.Se suspendă autorizația pentru amplasarea și funcționarea unutăților comerciale și prestări servicii nr.639 din 18.09.2013 valabilă pînă la 18.09.2014, eliberată SRL ”Arivan – Line” pentru activitatea magazinului alimentar din N.Gribov,30, or.Durlești, pînă la înlăturarea  încălcărilor  de drept în activitatea SRL ”Arivan – Line” depistate  de către colaboratorii Serviciului Investigare a Fraudelor Economice a IP Buiucani.

         3.Se suspendă autorizația pentru amplasarea și funcționarea unutăților comerciale și prestări servicii nr.664 din 01.02.2014 valabilă pînă la 01.02.2015, eliberată SRL ”Arivan – Line” pentru activitatea magazinului alimentar din str.N.Gribov,8/1, ap.3”a”, or.Durlești, pînă la înlăturarea  încălcărilor  de drept în activitatea SRL ”Arivan – Line” depistate  de către colaboratorii Serviciului Investigare a Fraudelor Economice a IP Buiucani.

         4.Prezenta Dispoziție va fi comunicată Inspectoratului de Poliție Buiucani și SRL ”Arivan- Line”

3.Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii se pune în seama vicerimarului or.Durleşti dna Eleonora Șaran.