Lucrări planificate de renovare

ANUNŢ

    În baza demersului din 06.07.2017 al I.C.S. ,,Red Union Fenosa,, S.A., Primăria or. Durleşti aduce la cunoştinţă locatarilor străzilor T. Vladimirescu nr. 53-70, Chimiştilor, Ştefan Vodă, că pe parcursul anului 2017 şi în concret 24.07.2017 pînă 31.08.2017 se vor efectua lucrări planificate de renovare a LEA – 04 kw, PT 8028 / 3.

Realizarea acestei lucrări este stringent necesarăatît din punct de vedere a asigurării securetăţii

instalaţiei electrice, cât şi pentru mărirea fiabilităţii

de alimenatare cu energie electrică a consumatorilor alimentaţi cu EE de la această instalaţie.

Pe parcursul executării lucrărilor de reconstrucţie capitală a IE menţionate, vor avea loc multiple între-ruperi programate a consumatorilor, urmate de realimentări temporare pe toată perioada de executare a lucrărilor.

La apariţia oricăror întrebări, adresările respective pot fi depuse prin e-mail: OT24@ufmoldova.com, fax: 022/43/16/75;  022/43/12/05,  apelînd   Oficiul Telefonic OT24h (tel. 022 43 11 11) sau on-line(web) pe site-ul www.gasnaturalfenosa.md

 

Primăria or. Durleşti