Atribuirea contractului de lucrări pentru amenajarea râului Durlești

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Lucrări de amenajare a râului Durlești pe segmentul cuprins între str. 27 August – Buiucanii Vechi
or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova
, MD

 

1. Tipul procedurii

Licitație publică locală deschisă

2. Referința publicației și data anunțului de contractare a lucrărilor

MIS-ETC 1605-4/3.1.1/1 din 01 august 2014

3. Numărul lotului și titlul

Un singur lot: Lucrări de amenajare a rîului Durlești

4. Numărul Contractului și valoarea

Nr. 12 – 17.299.221,56 MDL

5. Data atribuirii contractului

05.03.2015

6. Numărul ofertelor primite

3

7. Numele, adresa și naționalitatea ofertantului câștigător

      „Verilarproiect” SA

       Adresa juridică: str. Academiei, Nr. 17 A, Republica Moldova

8. Durata contractului

       6 luni

9. Autoritatea Contractantă

      Primăria or. Durlești

      str. Alexandru cel Bun 5, Durlești, Republica Moldova

10. Temeiul juridic

      Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.