Anunț privind modificarea dosarului de licitație Nr 4/3.1.1/1 - amenajarea râului Durlești

În urma sesiunii de clarificări cu ofertanții și a revizuirii documentației din dosarului de licitație Nr. 4/3.1.1/1 pentru achiziția lucrărilor  de amenajare a râului Durlești, în cadrul proiectul „Orașe-Eco – O Viziune Comună în Zona Transfrontalieră” MIS-ETC 1605, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 au fost operate o serie de corectări și clarificări incluse în Corrigendum-ul Nr. 1, printre care și extinderea termenului de depunere a  ofertelor până la data de 30 septembrie 2014, ora 9-00. Se publică pentru consultare următoarele documente:

1. Corrigendum Nr.1.

2. Lista cu întrebări și răspunsuri/clarificări.

3. Devizul 2-1-1 corectat