ANUNȚ

Prin prezentul, Primăria or. Durlești vă invită pe toți doritorii pentru a participa la sedința din data de 04 martie 2019 ora 17.30 în incinta Primăriei or. Durlești  (sala de ședințe) privind raportul Curții de Conturi a Republicii Moldova

Primar                                                                                            Eleonora Șaran