ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Lucrări de amenajare a râului Durlești pe segmentul cuprins între str. Gribov – Vovințeni 4
or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova
, MD

1. Tipul procedurii

Licitație publică locală deschisă

2. Referința publicației și data anunțului de contractare a lucrărilor

MIS-ETC 1605-6/3.1.1/2 din 17 decembrie 2014

3. Numărul lotului și titlul

Lot nr. 1: Lucrări de amenajare a râului Durlești pe sectorul str. Gribov - str. Vovințeni;

Lot nr. 2: Lucrări de plantare a arborilor și amenajare teren pe sectoarele de râu între str. Vovințeni - str. Gribov și între str. 27 August – Buiucanii Vechi (conform capitolelor 1-6 din Lista de lucrări Nr. 2-16-1);

Lot nr. 3: Lucrări de instalare a unui punct informațional în zona râului Durlești (conform capitolului 7 din Lista de lucrări Nr. 2-16-1).

4. Numărul contractului și valoarea

Nr. 014 – 7.021.635,64 MDL

5. Data atribuirii contractului

08.04.2015

6. Numărul ofertelor primite

2

7. Numele, adresa și naționalitatea ofertantului câștigător

„Verilarproiect” SA

Adresa juridică: str. Academiei, Nr. 17 A, Republica Moldova

8. Durata contractului

6 luni

9. Autoritatea Contractantă

Primăria or. Durlești, str. Alexandru cel Bun 5, Durlești, Republica Moldova

10.  Temeiul juridic

Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.