Suspendarea procesului educațional în instituțiile de Educație Timpurie din or. Durleșt

https://durlesti.md/images/u/15/files/2023/07/dp%20373-d.pdf