Anunţ referitor la organizarea consultărilor publice la proiectul Deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului or. Durlești pentru anul 2023”

https://durlesti.md/images/u/15/files/2022/12/Buget%202023.pdf