Sistarea audienței cetățenilor și restric-ționarea accesului cetățenilor în sediul Primăriei

Din cauza Riscului sporit de răspândire a virusului COVID – 19 ținem să vă asigurăm de continuitatea  activității în cazul unor decizii la nivel național de forță majoră.

În temeiul Dispoziției nr. 13–d din 12.03.2020 în perioada 12.03.2020 – 01.04.2020 s-au luat un șir de măsuri de prevenire și răspândire a virusului COVID – 19, printre care sistarea audienței cetățenilor și restric-ționarea accesului cetățenilor în sediul Primăriei.

Ca urmare, pentru a Vă proteja și a minimaliza răspândirea COVID – 19, Vă încurajăm să utilizați serviciile noastre automatizate la distanță prin intermediul poștei electronice durlestiprimarie@gmail.com și la nr. de telefon 022 58 44 78; 022 58 32 79.

Administrația Primăriei or. Durlești